Motorrijschool-Transfer-logo-rechthoek

Privacyverklaring

Bij Motorrijschool Transfer worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent dat wij duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. Daarnaast proberen we de verzameling van persoonsgegevens te beperken tot die gegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doelen. Ook vragen wij jou eerst om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken wanneer dit vereist is. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren jouw recht om jouw inzage te geven in jouw persoonsgegevens, ze te corrigeren of te (laten) verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we precies verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen. We raden je aan deze verklaring goed door te lezen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van deze website; https://www.rijlesplanner.nl/ en de bijbehorende app, kun je bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter laten. Wij verzamelen deze gegevens via een online inschrijfformulier wat je ingevuld hebt. Het gaat hierbij om:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Vorderingen op de Instructie vorderingen kaart
 • Vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft
 • Merk, type en kenteken motorfiets (voortgezette rijopleidingen)

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden om lessen te boeken in de agenda
 • Rijles planning
 • Het reserveren, plannen van het rijexamen of TussenTijdse Toets (TTT) of medische rijtesten.
 • Bijhouden van de voortgang van de rijlessen
 • De financiële administratie
 • Om contact met jou te kunnen opnemen om rijlessen te plannen en informatie te verstrekken over producten en diensten welke aansluiten bij jouw rijopleiding
 • Je te feliciteren met je verjaardag of het behalen van je examen of je rijbewijs
 • Je te herinneren aan afspraken met de rijschool
 • Zorgen voor een goede dienstverlening

Motorrijschool Transfer verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens die jij verstrekt door het invullen van het aanmeldingsformulier en/of bij het aangaan van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Jouw gegevens worden bewaard zolang de rijopleiding duurt en tot 7 jaar na het beëindigen daarvan zodat wij kunnen voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van de financiële gegevens en wij contact met je op kunnen nemen om:

 • Te informeren naar de ervaring tijdens de opleiding
 • Te informeren naar interesse in verdere opleidingen
 • Een email te sturen bij verjaardagen

Verstrekking aan derden
Motorrijschool Transfer zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen of wanneer dit wettelijk verplicht is, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail een nieuwsbrief toesturen. Bij iedere digitale communicatie wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben om de nieuwsbrief van Motorrijschool Transfer te ontvangen. Ook kun je per e-mail aan ons doorgeven dat je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
Motorrijschool Transfer hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens.

Wij zijn bovendien wettelijk verplicht te zorgen voor een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij de volgende maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens:

 • Beveiligd met een wachtwoord
 • Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt en door derden, waarmee Motorrijschool Transfer een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten
 • Verwerking van persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register
 • Bij een data lek zullen wij jou hierover ten spoedigste informeren

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Indien je aan ons je persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze altijd zelf wijzigen in je account. Je kunt inloggen op https://www.rijlesplanner.nl/. Ook kun je contact met ons opnemen als je inzage wilt in de gegevens die wij van jou hebben geregistreerd en voor het verwijderen of corrigeren van deze gegevens.

Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen via info@motorrijschooltransfer.nl.
Wanneer je contact met ons opneemt krijg je binnen een week reactie.

Jouw gegevens worden verzameld door Motorrijschool Transfer en een externe verwerker.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indentificator zoals een naam en geboortedatum.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 oktober 2018

Motorrijschool-Transfer-logo-rechthoek
Scroll naar boven